Nieuwsbericht Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Gepubliceerd op: 04 mei 2016 15:35

Vanaf eind week 18 (8 mei), start de gemeente in Park de Bloemerd en Park De Houtkamp met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Bij deze vroegtijdig toepasbare methode worden natuurlijke vijanden van de rups (kleine aaltjes) met een vernevelaar in de bomen gespoten. De aaltjes zijn niet schadelijk voor mensen, planten en dieren, wel kunt u tijdelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is een inmiddels landelijk veel voorkomend probleem. Deze rupsen zorgen vooral in de maanden juni en juli voor overlast, doordat de brandharen van deze rupsen voor jeuk en een branderig gevoel kunnen zorgen. De gemeente bestrijdt de rupsen in de openbare ruimte op basis van de landelijke leidraad en regionale afspraken. Op uw eigen terrein bent u overigens zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding.

Als mensen in aanraking komen met de brandhaartjes van de rups kan dit gezondheidsklachten veroorzaken zoals jeuk, builtjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Daarom start de gemeente een vroegtijdig toepasbare preventieve bestrijdingsmethode. Deze methode is sinds een aantal jaren beschikbaar en succesvol gebleken. Hierbij zet de gemeente een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups in, zogenoemde nematoden. Deze minuscuul kleine aaltjes zoeken de rupsen op en schakelen de rups uiteindelijk uit. Voordeel van deze methode is dat hij al kan worden toegepast voordat de rups brandharen ontwikkelt en geen chemisch bestrijdingsmiddel is.

Werkwijze
De nematoden zijn onschadelijk voor mens, plant en dier en hebben alleen effect op 'soft body' insecten, zoals de eikenprocessierups. Het ministerie van NVWA heeft in 2010 goedkeuring gegeven voor deze nieuwe bestrijdingsmethode. Nematoden belasten het milieu niet en hebben daarom de voorkeur boven andere preventieve bestrijdingsmiddelen. De nematoden worden met een voertuig met een nevelspuit in de bomen gespoten. De nevel wordt elektrostatisch geladen, waardoor het als een soort magneet door de boom wordt aangetrokken. Hierdoor wordt nagenoeg alles door de boom vastgehouden en waait de nevel minder snel weg.

Wanneer vindt de bestrijding plaats?
De werkzaamheden worden in twee rondes uitgevoerd. De eerste ronde start vanaf 14 april, afhankelijk van de weersomstandigheden kan de datum uitgesteld worden (bij regen wordt de bestrijding uitgesteld vanwege een mindere werking). De tweede ronde zal ongeveer twee weken later plaatsvinden.
De werkzaamheden starten 's avonds vanaf 20.00 uur en lopen door tot ongeveer 7.00 uur. De reden dat de bestrijding in de avond en nacht plaats vindt is omdat de nematoden niet goed tegen daglicht kunnen en snel uitdrogen.

Wat merkt u er van?
Wij proberen uiteraard de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Toch kunnen wij deze niet helemaal voorkomen. Op het moment dat het voertuig nabij uw woning werkt ervaart u mogelijk kort overlast van geluid en licht. De bomennevelspuit staat niet stil en rijdt continu door, waardoor de overlast maar heel even duurt. De rest van de nacht is mogelijk het gezoem van de nevelspuit hoorbaar als deze op andere locaties aan het werk is.

Wat vragen wij van u?
Hoewel de preventieve bestrijding met nematoden niet schadelijk is voor mens, plant en dier adviseren we u uit zorgvuldigheid om tijdens de werkzaamheden niet onder de nevel door te wandelen of te fietsen, dit voorkomt dat u in aanraking komt met de spuitnevel.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer W. Fransen via telefoonnummer (071) 54 585 00 of via info@leiderdorp.nl