Nieuwsbericht Prijsvraag: denk mee over een nieuwe naam voor de A4-zone Leiderdorp!

Gepubliceerd op: 02 mei 2017 18:00

We hebben uw hulp nodig! Wij, ondernemers en eigenaren van WOOON-Leiderdorp, het Alrijne Ziekenhuis, McDonald´s, de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, Bohemen en de gemeente Leiderdorp, schrijven een prijsvraag uit om een nieuwe naam voor de A4-zone Leiderdorp te bedenken!

De A4-zone Leiderdorp

Prijsvraag A4 zone

De A4-zone is het gebied van de (toekomstige) Ikea-locatie - McDonald´s - WOOON - Alrijne ziekenhuis tot aan het gemeentehuis. Het is een gebied met uiteenlopende functies, zoals een vitaliteitsboulevard met het Alrijne ziekenhuis, de woonboulevard WOOON-Leiderdorp, kantoren, bedrijven, hotel en horeca.

Gebiedsvisie
De ondernemers in de A4-zone werken samen om meer eenheid en samenhang in het gebied te realiseren. Een eerste aanzet hiertoe is dat we een gebiedsvisie hebben opgesteld. In deze gebiedsvisie is de ambitie uitgesproken de publieksgerichte functies te versterken met een aanvulling op de huidige functies (bijvoorbeeld met leisure en horeca). Ook willen we de openbare ruimte zodanig inrichten dat het verblijfsklimaat van de bezoeker centraal komt te staan (bijvoorbeeld door het benutten van de Dwarswatering). In de Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp leest u meer over onze ambitie.

Nieuwe naam
Bij deze kwaliteitsslag hoort ook een nieuwe naam. We schrijven daarom een prijsvraag uit waaraan iedereen mee mag doen. De naam mag verzonnen zijn, maar mag ook uit 'historisch onderzoek' tot stand komen. Wel moet er een onderbouwing/toelichting worden gegeven op de naam. Het moet in ieder geval een naam zijn die past bij de uitstraling van het gebied.

Jury
Een jury, bestaande uit Laila Driessen (burgemeester van Leiderdorp), Didos van Dam (voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging) en Coen Zeevenhooven (directeur van communicatiebureau Axioma), beoordeelt de inzendingen. De jury selecteert 5 namen. Voor de winnaar is er, naast eeuwige roem, een reischeque ter waarde van 1000 euro. De overige genomineerden ontvangen een wooncheque ter waarde van 150 euro. De eerste 25 serieuze inzenders ontvangen een waardebon van McDonalds voor twee medium menu's.

Inzendingen
De inzendingen moeten vóór 1 juni 2017 binnen zijn. Meerdere inzendingen per persoon zijn toegestaan. U kunt uw inzending sturen naar prijsvraagA4zone@leiderdorp.nl. Vermeld bij uw inzending:
uw naam en contactgegevens
de naam voor het gebied
een motivering van de naam voor het gebied
Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt u van ons bericht.

En verder
De jury behoudt zich het recht voor om uit de inzendingen geen naam te kiezen indien blijkt dat er geen naam tussen zit die voldoende aansluit bij de uitstraling van het gebied.
Met de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnende naam is vrij van rechten en zal door de actoren uit de A4-zone gebruikt mogen worden.