Nieuwsbericht Proefopstelling geluidschermen langs Oude Spoorbaan

Gepubliceerd op: 20 april 2016 14:45

Volgende week plaatst de gemeente op drie plekken langs het fietspad van de Oude Spoorbaan tijdelijk geluidsschermen. Het betreft een proefopstelling. Die moet een indruk geven van de voorgenomen geluidsvoorzieningen die Leiden en Leiderdorp willen treffen in het kader van de Leidse Ring Noord (LRN). De schermen blijven tot juni staan.

De proefschermen krijgen de hoogte die nodig is om de verbreding en snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan te kunnen inpassen. Een deel wordt uitgevoerd als grondwal. Dit komt overeen met de voorgestelde inpassing: geluidswering in de vorm van een wal waarop het bestaande fietspad komt te liggen.

De locaties van de proefopstelling zijn in samenspraak met de klankbordgroep LRN Oude Spoorbaan bepaald. Ze betreffen niet de definitieve en enige locatie waar geluidswering wordt aangebracht, maar dienen enkel om een beeld van de verwachte hoogte te geven.
De definitieve locatie en inpassing worden bepaald nadat de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp een kaderbesluit over de Leidse Ring Noord hebben genomen. Deze besluitvorming vindt begin juli plaats.

Meer informatie over het project Leidse Ring Noord vindt u op www.leiden.nl/leidsering.