Nieuwsbericht Raad voor herbenoeming, tweede termijn voor burgemeester Laila Driessen-Jansen

Gepubliceerd op: 05 september 2017 08:55

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft burgemeester Laila Driessen voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de burgemeester loopt op 14 januari 2018 af.

Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Laila Driessen voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Raadsvergadering
In de besloten gemeenteraadsveradering van maandag 4 september stemde de raad in met de aanbeveling tot herbenoeming.

Voordracht naar Minister BZK
De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Hij adviseert de minister van BZK over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt herbenoemd voor zes jaar.