Nieuwsbericht Raadsbesluit coördinatieregeling Plantage

Gepubliceerd op: 15 oktober 2014 00:00

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 6 oktober 2014 de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing heeft verklaard voor het project Plantage.

De coördinatieregeling heeft betrekking op het gelijktijdig in procedure brengen van een uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning en inrichten van een bouwplaatsinrichting. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Verschillende procedures worden samengevoegd, waarmee zowel voor aanvrager als vergunningverlener tijd wordt gewonnen. Voor deze ontwikkeling gaat het om het uitwerkingsplan, de omgevingsvergunning met de activiteiten: bouwen, weg aanleggen, uitrit aanleggen, kappen, aanlegvergunning (archeologie); en het inrichten van een bouwplaatsinrichting.

Het gehele besluit en de stukken kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem: (agendapunt 5).

Bezwaar/beroep
Tegen dit raadsbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Informatie
Voor informatie over de coördinatieregeling voor project Plantage kunt u van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met Petra de Goei, beleidsmedewerker Ruimte, tel: (071) 54 54 830, e-mail: pdegoei@leiderdorp.nl.