Nieuwsbericht Raadsbijeenkomsten tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op: 08 april 2020 11:25

De coronacrisis heeft invloed op de openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Hoewel voor vergaderingen van volksvertegenwoordigers een uitzondering geldt, beperkt de raad van Leiderdorp fysiek bijeenkomen zoveel mogelijk. Als er toch fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd, dan wordt het aantal aanwezigen zo laag mogelijk gehouden.

Informatiebijeenkomsten
In plaats van de gebruikelijke informatieavonden worden er digitale informatiemomenten georganiseerd. Deze worden aangekondigd via de gebruikelijke kanalen en kunnen live worden gevolgd via www.raadleiderdorp.nl.

Politiek Forum
Afgesproken is dat het Politiek Forum van 14 april alleen digitaal plaatsvindt. De agenda vindt u op deze pagina. De digitale vergadering is voor iedereen te volgen via www.raadleiderdorp.nl. Als u wilt inspreken over één van de agendapunten, dan kan dat. Zie het kopje Inspreken voor de mogelijkheden.

Gemeenteraad
Ook de gemeenteraad op 20 april zal volledig digitaal plaatsvinden, zie de agenda op deze pagina. De raad zal dus niet fysiek bijeenkomen zoals eerst wel het plan was. De digitale vergadering is wel openbaar en te volgen via www.raadleiderdorp.nl. Inspreken is mogelijk, maar alleen 'op afstand'.

Inspreken
Het is voor publiek niet mogelijk de vergaderingen fysiek bij te wonen. Wel kunt u gebruik maken van het recht om op afstand (schriftelijk of digitaal) in te spreken bij het Politiek Forum of de Raad. Insprekers kunnen zich tot 12 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@leiderdorp.nl. De raad wil insprekers diverse mogelijkheden geven dit op afstand te doen. In principe is de maximale lengte per bijdrage 5 minuten, maar de inspreektijd kan worden ingekort als er meer dan 6 aanmeldingen zijn. Over de mogelijkheden kunt u contact zoeken via griffie@leiderdorp.nl. Of kijk op www.raadleiderdorp.nl. Het meest recente nieuws over de bijeenkomsten van de raad is te vinden op www.raadleiderdorp.nl.

Gemeentehuis