Nieuwsbericht Raadscommissies 19 t/m 21 maart 2012

Gepubliceerd op: 14 maart 2012 00:00

Commissie bestuur en maatschappij

Commissie bestuur en maatschappij vergadert maandag 19 maart 2012 vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Beëdiging burgerraadslid mevrouw Nijkamp-Ririhena
 • Onderwijsvisie 2012
 • Vestiging basisschool voor speciaal onderwijs
 • Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012
 • Correctie reserve Nuon
 • Discussienota Algemene Reserves
 • Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015
 • Prestatieafspraken 2012 en verantwoording 2011 dienstverleningsovereenkomst sociale diensten

 

Commissie ruimte

Commissie ruimte vergadert maandag 20 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Bestemmingsplan Bloemerd
 • Discussienota IVVP
 • Parkeerbeleidsplan 2012-2020
 • Richtinggevende kaders afvalverwerking
 • Wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010

 

Regiocommissie

De regiocommissie vergadert woensdag 21 maart vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsdienst West-Holland toetreding gemeente Lisse tot gemeenschappelijke regeling
 • Zienswijze Concept Kantorenstrategie Holland Rijnland
 • Holland Rijnland Begrotingswijziging 3 decentralisaties sociale domein (3D) d.d. 31 januari 2012.
 • Holland Rijnland (HR) Algemeen Bestuur (AB) 28 maart 2012
 • Herstructureringsfaciliteit DZB
 • Veiligheidsregio Algemeen Bestuur 29 maart 2012
 • RDOG Algemeen Bestuur 28 maart 2012

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u lezen via www.raadleiderdorp.nl onder het kopje vergaderingen 19, 20 en 21 maart.