Nieuwsbericht Raadscommissies januari

Gepubliceerd op: 16 januari 2013 00:00

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De vergaderingen zijn ook live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met griffie@leiderdorp.nl of  (071) 54 54 821.

Op de agenda van commissie Bestuur en Maatschappij staan de volgende onderwerpen: 

 • Sporten & Bewegen 2013-2017
 • Rekenkamerrapport Bestandsontwikkeling Wet Werk en Bijstand (WWB) in Leiderdorp
 • Notitie Onderwijshuisvesting en leerlingprognose Leiderdorp
 • Begroting OBSG 2013
 • Uitgangspunten subsidiebeleid
 • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013
 • Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
 • Begrotingswijziging 1-2013

Op de agenda van de commissie Ruimte staan de volgende onderwerpen:

 • Bestemmingsplan W4
 • Woonvisie Gewoon Lekker Wonen tussen stad en land’
 • Ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland
 • Transformatie naar wonen  Elisabethhof 1 ( Astellas)
 • Wegsleepverordening gemeente Leiderdorp 2013
 • IBO vorm en kaders voor Ruimtelijke en Maatschappelijke structuurvisie