Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 16 maart

Gepubliceerd op: 09 maart 2021 13:45

Agenda
20.00 – 20.45 uur: Presentatie Rekenkamercommissie onderzoeksopzet jeugdzorg
De Rekenkamercommissie presenteert de raad van Leiderdorp graag de Onderzoeksaanpak voor jeugdzorg.

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over dit onderwerp, kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.