Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 1 februari: Webinar wooncrisis

Gepubliceerd op: 26 januari 2021 14:20

Op 1 februari vindt er een raadsinformatieavond plaats, om 20.30 uur. Het betreft een webinar van Rijnhart Wonen over de 'Wooncrisis'. De vergadering is openbaar en uitsluitend informatief. Er vindt geen besluitvorming plaats. U kunt de vergadering digitaal bijwonen via www.raadleiderdorp.nl.

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over dit onderwerp, kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.

Agenda
20.30 – 22.00 uur: Webinar Rijnhart Wonen
Rijnhart Wonen neemt de raadsleden en geïnteresseerde bewoners van onze gemeente tijdens een webinar mee in een gevarieerd programma rondom de 'Wooncrisis' en andere actuele thema's en uitdagingen waarvoor we gezamenlijk staan.

In een talkshowsetting gaat presentator Kevin van den Berg in gesprek met onder andere Chrétien Mommers (directeur-bestuurder), Karen Moes (manager Wonen) en Ruud van der Veer (manager Vastgoed). Niet alleen over de woningnood, woonruimteverdeling en beschikbaarheid van passende woningen, maar ook over een aantal andere maatschappelijke onderwerpen. Leefbare, vitale wijken, onze taakstelling in het huisvesten van statushouders en andere bijzondere doelgroepen en de samenwerking in het sociaal domein en, niet te vergeten, onze gezamenlijke verduurzamingsopgave. Kevin zoomt in op relevante dilemma's en er is ruimte om in gesprek te gaan op basis van vragen die u tijdens het webinar kunt stellen.