Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 22 september

Gepubliceerd op: 15 september 2020 13:00

Openbaar, uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats

De raadsinformatieavond start om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl. Publiek kan de vergadering volgen via de livestream.

20.00 – 21.30 uur: Mobiliteitsnota's
Bij deze informatieavond zal een presentatie gehouden worden over de maatregelen uit de drie mobiliteitsnota's (Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer, en Circulatie). Hierbij wordt stilgestaan bij de opbrengsten uit de burgerparticipatie (inspraakperiode, locatiebezoeken) en de wijzigingen ten opzichte van de conceptnota's. De belangrijkste maatregelen zullen ook besproken worden.