Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 28 september

Gepubliceerd op: 22 september 2020 15:15

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over dit onderwerp kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.

Locatie: Digitaal te volgen via www.raadleiderdorp.nl

Agenda
20.30 – 21.15 uur: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Op de agenda van het politieke forum van 5 oktober en de raad van 12 oktober staat het IntegraalHuisvestingsplan onderwijs 2021-2026. In deze informatiebijeenkomst krijgt de gemeenteraad een toelichting op de opbouw van het plan, het proces dat de schoolbesturen, FloreoKids en de gemeente hebben doorlopen om tot dit plan te komen en de ambities die zij daarin nastreven. Het behelst vernieuwbouwing (een combinatie van renovatie en nieuwbouw met 40 jaar levensduurverlenging) van vijf Leiderdorpse scholen en een gymzaal en een verduurzamingsslag naar ten minste Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).

21.30 – 22.15 uur: Omgevingsagenda van het regionaal samenwerkingsverband Hart van Holland
In 2017 heeft uw raad de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland vastgesteld om regionaal voor te sorteren op de invoering van de Omgevingswet. In de afgelopen jaren is met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Het resultaat hiervan is de concept- Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland. Deze Omgevingsagenda is namens de Hart van Holland-gemeenten de input voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. Daarom wordt u door het DB van Holland Rijnland gevraagd wensen- en bedenkingen mee te geven, zodat die meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland.