Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 31 augustus 2020

Gepubliceerd op: 25 augustus 2020 14:50

(openbaar, uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats)

Deze informatieavond is digitaal te volgen via www.raadleiderdorp.nl

20.30 – 22.15 uur: Berenschot onderzoek regionale samenwerking
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst zal het onderzoeksteam van Berenschot een presentatie over het eindrapport (brief 20- 067) en een advies over het vervolgtraject geven. De raad heeft de gelegenheid vragen te stellen en in gesprek te gaan over de onderzoeksresultaten.

Volgend op deze bijeenkomst zal het openbare debat over zowel de nota van bevindingen als het eindrapport gehouden worden. Meer informatie over de agendering vindt u op www.raadleiderdorp.nl.