Nieuwsbericht Raadsinformatieavond over voormalige locatie gemeentehuis en Statendaalderplein

Gepubliceerd op: 26 februari 2020 17:00

Op dinsdag 3 maart krijgt de gemeenteraad een presentatie over de mogelijke ontwikkeling van de plek waar vroeger het gemeentehuis stond. Aanleiding zijn de ruimtelijke uitgangspunten die het college voor deze locatie bij Winkelhof heeft laten opstellen. Tijdens de bijeenkomst komt ook de opknapbeurt van het Statendaalderplein aan de orde. De raadsinformatieavond begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom.
Waar tot 2012 het gemeentehuis stond, was aanvankelijk uitbreiding van Winkelhof gepland. In 2017 zag de eigenaar van de gronden en het winkelcentrum daarvan af. Sindsdien wordt gezocht naar een alternatieve invulling van de locatie. De gemeente heeft nu uitgangspunten (randvoorwaarden) voor de ontwikkeling van deze plek opgesteld. Ze geven aan welke functie, maat en schaal op de locatie passend is.

Vervolg
De randvoorwaarden zijn nog niet definitief. Het college heeft op 18 februari besloten ze voor te leggen aan de gemeenteraad en de bevolking voordat de raad ze vaststelt. De inwoners krijgen vanaf eind maart 6 weken gelegenheid hun reactie op de concept-randvoorwaarden te ge ven. Medio april organiseert het college ook een inloopbijeenkomst om ze toe te lichten. Nadere aankondiging volgt in Gemeente aan Huis en via de gemeentelijke website.
Alle reacties worden verzameld en daarna (voor het zomerreces) voorgelegd aan de gemeenteraad. In het Politiek Forum kunnen de raadsleden dan hun mening vormen. Op basis van hun wensen maakt het college daarna een voorstel voor de gemeenteraad. Besluitvorming over de concept-randvoorwaarden vindt naar verwachting in het najaar plaats. Na vaststelling door de raad, dienen de randvoorwaarden voor de eigenaar van de gronden als basis voor plannen voor de locatie.

Opknapbeurt Statendaalderplein
Het Statendaalderplein bij Winkelhof heeft op korte termijn een opknapbeurt nodig. Tijdens de informatieavond wordt de raad geïnformeerd wat het college van plan is.