Nieuwsbericht Raadsvergadering

Gepubliceerd op: 20 oktober 2021 09:45

Op maandag 25 oktober vindt de raadsvergadering plaats om 20.30 uur. De vergadering wordt live uitgezonden op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
 8. Inkoopstrategie begeleiding, maatschappelijke zorg en huishoudelijke ondersteuning Leidse regiogemeenten
 9. Gemeenschappelijke regeling serviceorganisatie zorg Holland Rijnland
 10. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
 11. Meerjarig onderhoudsplan (MOP) accommodaties 2021-2030
 12. Bestemmingsplan polder Achthoven 2020 wijziging vaststellingsbesluit
 13. Versterking kapitaalstructuur Alliander
 14. Benoeming burgerraadslid Van Nieuw Amerongen
 15. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 16. Lijst ingekomen stukken
 17. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 18. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of 071 54 58 500.