Nieuwsbericht Raadsvergadering 10 oktober

Gepubliceerd op: 04 oktober 2016 17:05

 

Maandag 10 oktober bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO D66 over brandveiligheid
• Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Clubgebouw RCL
• Actualisatie normenkader accountantscontrole
• VTH-beleidsplan 2016 – 2020 (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
• Initiatiefvoorstel Zorg met verblijf
• Gemeenschappelijke Regelingen – Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB)
• Evaluatie vergadersysteem p.m.

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.