Nieuwsbericht Raadsvergadering 12 september

Gepubliceerd op: 07 september 2016 15:30

 

Maandag 12 september bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Uitbreiding Leo Kannerschool
• Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof
• Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet
• Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet
• Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4-zone
• Vaststellen cultuurnota 2016-2019
• Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad
• Rekenkamerrapport Burgerbetrokkenheid

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.