Nieuwsbericht Raadsvergadering 13 juli 2020

Gepubliceerd op: 07 juli 2020 15:30

De gemeenteraad vergadert op maandag 13 juli vanaf 20.30 uur. De vergadering is uitsluitend digitaal te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 • Mededelingen
  - Actualiteiten Coronacrisis
 • Vragenronde
  - Raadsvraag 2020-022 LPL Ongeval Achthovenerweg
  - Raadsvraag 2020-023 GL Voorgenomen bouw Heelblaadjespad
  - Raadsvraag 2020-024 VVD Funderingsproblemen bij droogte
  - Raadsvraag 2020-025 LPL AED's in Leiderdorp
 • Bestemmingsplan Snippergroen Leiderdorp
 • Nota Minimabeleid
 • Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020
 • Kredietaanvraag voor herinrichting Leidsedreef
 • Jaarrekening 2019
 • 1e Bestuursrapportage 2020
 • Terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen Rekenkamercommissie
 • Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
 • Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen