Nieuwsbericht Raadsvergadering 14 december

Gepubliceerd op: 08 december 2020 14:55

Op 14 december is er een raadsvergadering. De vergadering start om 20.30 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inspreekrecht
  3a. Actualiteiten Coronacrisis
 4. Vragenronde
 5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 6. Statendaalderplein Herinrichting
 7. Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 VRHM
 8. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
 9. Verordening schuldhulpverlening 2021
 10. RDOG Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
 11. Laatste begrotingswijziging
 12. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021
 13. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
 14. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
 15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 16. Lijst ingekomen stukken
 17. Vaststellen besluitenlijst raad 16 november 2020
 18. Sluiting

De volledige agenda vindt u op deze pagina.

Raad Leiderdorp