Nieuwsbericht Raadsvergadering 14 november

Gepubliceerd op: 09 november 2016 08:05

Maandag 14 november bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Motie Nieuwbouw RCL duurzamer maken d.d. 10 oktober 2016
• Integraal huisvestingsplan 2016-2020
• Voortgangsrapportage GIG 2016
• Toetreding Voorschoten Gemeenschappelijke Regeling ODWH
• Arbeidsvoorwaarden griffie
• Evaluatie vergadersysteem p.m.

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.