Nieuwsbericht Raadsvergadering 16 november

Gepubliceerd op: 11 november 2020 15:40

De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inspreekrecht
  3a. Actualiteiten Coronacrisis
 4. Vragenronde
 5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 6. Gebiedsvisie Baanderij
 7. Bestemmingsplan Heelblaadjespad 1
 8. Bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020
 9. Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
 10. 2e Bestuursrapportage 2020
 11. SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale informatievoorziening
 12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 13. Lijst ingekomen stukken
 14. Vaststellen besluitenlijst raad 12 oktober 2020
 15. Sluiting