Nieuwsbericht Raadsvergadering 1 juni

Gepubliceerd op: 26 mei 2021 13:30

De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur, en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  • Mededingen vanuit de raad
  • Mededelingen van het college
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde:
  • Actualiteitsronde
  • Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 8. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
 9. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en bedenkingen
 10. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen
 11. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022
 12. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025
 13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier
 14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 15. Sluiting