Nieuwsbericht Raadsvergadering 21 september

Gepubliceerd op: 15 september 2020 12:50

De raadsvergadering start om 20.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering wordt live uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl. Publiek kan de vergadering volgen via de livestream.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  * Actualiteiten Coronacrisis
 4. Vragenronde
  * Raadsvraag 2020-028 GL Luierinzameling
  * Raadsvraag 2020-029 GL Ontmoedigingsbeleid met betrekking tot roken
  * Raadsvraag 2020-030 LPL Gevaarlijke situatie Rhijnvreugdbrug
  * Raadsvraag 2020-031 GL Verdwenen zebrapaden Vossiuslaan
  * Raadsvraag 2020-032 LPL Kosten onderzoek regionale samenwerking Berenschot
  * Raadsvraag 2020-033 D66 Nationaal Groeifonds – Kansen voor Leiderdorp
 5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 6. Regionale bedrijventerreinenstrategie
 7. Afkoopsom sociale woningbouw Heelblaadjespad 1
 8. Regionale samenwerking - eindrapport en advies onderzoek effecten fusie voor Leiderdorp door bureau Berenschot
 9. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 10. Lijst ingekomen stukken
 11. Vaststellen besluitenlijst raad 13 juli 2020
 12. Sluiting