Nieuwsbericht Raadsvergadering 22 juni 2020

Gepubliceerd op: 16 juni 2020 14:40

De gemeenteraad vergadert op maandag 22 juni vanaf 20.30 uur. De vergadering is uitsluitend digitaal te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

  1. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  2. Rekenkameronderzoek klachtenbehandeling Leiderdorp
  3. ODWH zienswijze begroting 2021en meerjarenraming 2022-2024
  4. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
  5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2020
  6. Vaststellen overzicht van motiesĀ en toezeggingen
  7. Lijst ingekomen stukken