Nieuwsbericht Raadsvergadering 25 januari

Gepubliceerd op: 19 januari 2021 13:10

De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inspreekrecht
  3a. Actualiteiten Coronacrisis
 4. Vragenronde
 5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 6. Statendaalderplein Herinrichting
 7. Bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg
 8. Kunst- en Cultuurnota 2021
 9. Verordening commissie Regionale Samenwerking
 10. Benoeming leden commissie Regionale Samenwerking
 11. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 12. Lijst ingekomen stukken
 13. Vaststellen besluitenlijst raad 14 december 2020
 14. Sluiting

Bekijk voor de volledige agenda: www.raadleiderdorp.nl.