Nieuwsbericht Raadsvergadering 2 april 2012

Gepubliceerd op: 28 maart 2012 00:00

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 2 april vanaf 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Benoeming mevrouw M. Breedveld als burgerraadslid
 • Bestemmingsplan Bloemerd
 • Parkeerbeleidsplan 2012-2020
 • Vestiging basisschool voor speciaal onderwij
 • Zienswijze Concept Kantorenstrategie Holland Rijnland
 • Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015
 • Richtinggevende kaders afvalverwerking
 • Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Leiderdorp 2012
 • Herstructureringsfaciliteit DZB
 • Wijzigingsverordening Brandbeveiligingsverordening 2010
 • Correctie reserve Nuon
 • Omgevingsdienst West-Holland toetreding gemeente Lisse tot gemeenschappelijke regeling
 • Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder

 De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem