Nieuwsbericht Raadsvergadering 31 oktober

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016 17:10

Maandag 31 oktober bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Verlenen eervol ontslag aan de heer M.H. van der Eng
• Benoeming en beëdiging wethouders O.C. McDaniel en A.M. Beekhuizen-Wesseling
• Benoeming en beëdiging raadsleden R. Schmidt en J.A. Koster
• Benoeming burgerraadsleden voor de VVD
• Bespreking Coalitieakkoord

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.