Nieuwsbericht Raadsvergadering 5 maart 2012

Gepubliceerd op: 28 februari 2012 00:00

De raad vergadert maandag 5 maart om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Vragenronde en mededelingen
    Raadsvraag D66 over hout-diefstal Houtkamp
  • Benoeming mevrouw Nijkamp-Ririhena als burgerraadslid
  • Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering
  • Beleidsplan openbare verlichting
  • Duurzaamheidsagenda 2011-2014
  • Subsidieplafonds 2013
  • Kaderstelling eigendommenbeleid
  • Evaluatie, globaal uitvoeringsplan en formele kredietaanvraag ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

De volledige agenda vindt u in het raadsinformatiesyssteem.