Nieuwsbericht Raadsvergadering

Gepubliceerd op: 17 november 2021 13:35

Op maandag 22 november vindt de raadsvergadering plaats om 20.30 uur. Deze is live te volgen op www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – tracédeel Oude Spoorbaan
 8. Toepassen coördinatieregeling voor het project Leidse Ring Noord
 9. Transitievisie Warmte Leiderdorp
 10. Nieuwe Verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
 11. 2e Bestuursrapportage 2021
 12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 13. Lijst ingekomen stukken
 14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via e-mail: griffie@leiderdorp.nl of telefoon: 071 54 58 500.

Raad