Nieuwsbericht Raadsvoorstel vervangen Driegatenbrug

Gepubliceerd op: 07 december 2018 16:25

Begin november 2018 hebben wij u via de website en onze gemeentepagina in het Leiderdorps Weekblad geïnformeerd over de om-en-om regeling bij de Driegatenbrug. Uit de eerste technische inspectie is gebleken dat de brug nader onderzocht moet worden. Hieruit zijn diverse aandachtspunten gekomen (zoals corrosie en betonschades). Uit de tweede technische inspectie is het advies gekomen de totale gewichtsbelasting te beperken totdat de brug vervangen is.

De brug kan nog wel gebruikt worden, maar om overbelasting te voorkomen is er per direct een om- en om verkeersregeling ingevoerd. Dit wordt voorlopig gedaan met mobiele verkeerslichten (VRI's). Hiermee wordt de belasting op de brug verminderd, doordat er minder verkeer gelijktijdig op de brug aanwezig is.

De Driegatenbrug is een belangrijke en de enige verbinding van en naar de Boterhuispolder voor bewoners en bedrijven gelegen aan de Zijldijk en de gemeente Teylingen. Daarnaast is de Zijldijk ook schakel in de route voor (landbouw)transporten door voertuigen met beperkte snelheid aangezien zij geen gebruik mogen maken van de Oude Spoorbaan.

Omdat de brug op dit moment niet maximaal belast mag worden, maar belangrijke verbinding is, vragen wij de gemeenteraad nog dit jaar een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de brug. Zodat de brug zo snel mogelijk vervangen kan worden en de overlast zo beperkt mogelijk blijft.

De gemeenteraad spreekt hierover in het politiek forum van 10 december 2018. Dan zal besloten worden of het voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad van 17 december 2018 wordt aangeboden.

Wij houden u op de hoogte via www.leiderdorp.nl/driegatenbrug