Rapport 'Nieuw licht op Leithon' gepresenteerd.

Archeologen van de Universiteit van Amsterdam presenteerden donderdag 30 november het eindrapport 'Nieuw licht op Leithon' over de vondsten van de opgraving uit 2013 naar vroegmiddeleeuws Leiderdorp (ca. 600-850 na Chr.) De vele vondsten geven een gedetailleerd beeld van de bewoners en hun relatie met de Friese handel in de vroege middeleeuwen.

Het onderzoeksteam van de UvA voerde in 2013 in opdracht van de gemeente Leiderdorp archeologisch onderzoek uit op de vindplaats De Plantage, tegenwoordig Leithonpark genaamd. De opgravingen gingen vooraf aan herinrichting van het gebied als onderdeel van het W4-project; het inpassen van een verdiepte en verbrede A4 en het ontwikkelen van naastgelegen gebieden.

Tijdens de presentatie zijn de belangrijkste vondsten getoond die vanaf september 2018 te zien zijn in een tentoonstelling in het nieuwe Leiderdorps Museum.

Meer informatie over de vondsten vindt u hier.