Nieuwsbericht Rapportage ‘Toezicht en handhaving in de openbare ruimte’

Gepubliceerd op: 26 augustus 2014 00:00

De gemeente Leiderdorp wil de leefbaarheid van de openbare ruimte verbeteren door meer toezicht en handhaving op ergernissen die Leiderdorpers hebben aangegeven. Naast aanbevelingen met betrekking tot voorlichting en informatie, gaat het onder andere om zwerfafval, hondenpoep en vuurwerk. Dat staat in de rapportage ‘Toezicht en handhaving in de openbare ruimte’ dat het college van B&W op 26 augustus heeft vastgesteld.  In deze nota  wordt aangegeven hoe de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroot kan worden en toezicht en handhaving daaraan kan bijdragen. De rapportage is opgesteld op basis  van het burgerpanel en bevindingen uit klanttevredenheidsonderzoeken, interviews met politie en buitendienst en verzoeken en klachten van inwoners.

Burgerpanel
In februari is een enquête gehouden via het  burgerpanel.  Met het burgerpanel is onderzocht hoe Leiderdorpers de openbare ruimte ervaren en welke ergernissen en verbeterpunten er zijn. Naast enkele aandachtspunten, blijkt uit het onderzoek dat Leiderdorpers over het algemeen tevreden zijn. Klik hier voor de resultaten van het burgerpanel.

Inzet BOA’s
De inzet van de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) wordt komende jaar veelal gericht op de grootste ergernissen. We hopen eind  2015 de leefbaarheid in Leiderdorp verder te hebben verbeterd. Ook komen wij dan bij u terug om uw mening opnieuw  te peilen met het burgerpanel.  

Het volledige rapport is in te zien in de bijlage in de rechtermarge.