Nieuwsbericht Reactie college van Leiderdorp op brief van college van Leiden over Ringweg Oost

Gepubliceerd op: 16 maart 2011 00:00

Reactie college van burgemeester en wethouders Leiderdorp op de brief van het college van Leiden Ringweg Oost; reactie op voorwaarden Leiderdorp van 15 maart 2011:

In hun brief geeft het college van Leiden aan dat niet aan de voorwaarden van Leiderdorp zal worden voldaan. De raad van Leiderdorp heeft ingestemd met de randvoorwaarden zoals neergelegd in de brief van Leiderdorp aan Leiden. Het college en de raad van Leiderdorp beschouwen dit als harde voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden wil de Ringweg Oost doorgang vinden. Hierop is niet of onvoldoende antwoord gekomen van het college van Leiden. Daarmee is het aan de Leiderdorpse raad om opnieuw een standpunt in te nemen. Het College realiseert zich dat de huidige reactie van Leiden voor de Leiderdorpse raad geen basis is om nu in te stemmen met de Ringweg Oost.

Leiden schrijft ook over een eventuele interventie van de provincie. Met een interventie van de provincie moet Leiden zich ook realiseren dat de provincie dan ook kan opteren voor het tracé van de Ringweg Oost over de Sumatrastraat (en/of het tracé van de RijnGouwelijn alsnog over de Breestraat). In beide gevallen zijn dat in vervoers- en verkeerstechnisch opzicht ook de optimale tracés. Bovendien heeft de provincie aangegeven niet te voelen voor een interventie.

Onder de  bewoners in Leiderdorp bestaat weinig draagkracht voor het huidige voorkeurstracé van de Ringweg Oost door Leiderdorp. De voordelen van dit tracé van de Ringweg Oost zijn beperkt voor Leiderdorp. Een belangrijk voordeel was een Hoogwaardige Openbaar Vervoer-lijn, een busverbinding van het station in Leiden naar het ziekenhuis in Leiderdorp, de Meerlijn-Noord genoemd. Echter, de realisatie van deze lijn is jaren verschoven. Een van de belangrijkste voordelen van de Ringweg Oost is hiermee vervallen terwijl de risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en civiele techniek groot zijn. Vandaar ook dat Leiderdorp vasthoudt aan de lijst van voorwaarden.

Ten aanzien van het beroep van het college van Leiden op “behoorlijk bestuur”: het vorige college heeft de variant over Leiderdorps grondgebied onderzocht en aan de raad voorgelegd. De raad heeft daar niet mee ingestemd en daarmee heeft de gemeente Leiderdorp zich dus niet achter de zogenaamde voorkeursvariant geschaard.
---------

Voor de Voorwaarden Ringweg Oost gemeente Leiderdorp (zie de brief aan de raad in de bijlage), zie:  http://www.leiderdorp.nl/projecten/ringweg_oost/nieuws/ringweg_oost
Voor de brief van het college van Leiden, zie: http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/test-10/4470/