Nieuwsbericht Reactietraject oplossing LAB071 en uitnodiging informatieavond

Gepubliceerd op: 04 februari 2015 14:05

Op 27 januari hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest besloten de oplossing LAB071 vrij te geven voor reactie. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de maatregelen waaruit de oplossing bestaat, willen de colleges graag horen wat de inwoners en ondernemers in de regio van de oplossing LAB071 vinden. Wat vindt u van het principe van de ringstructuur gecombineerd met maatregelen om de bestaande wegen slimmer te gebruiken?

Reactietraject
De reactietermijn loopt van donderdag 5 februari t/m woensdag 18 maart 2015. In deze periode kan eenieder een schriftelijke reactie op de oplossing insturen. In de publiekssamenvatting leest u meer over de oplossing, waar u het validatierapport en de bijbehorende onderzoeksrapporten kunt inzien en hoe u op de oplossing kunt reageren. De ontvangen reacties worden gebundeld en beantwoord in een reactienota. Deze wordt samen met de oplossing voor besluitvorming aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden.

Informatieavond
De oplossing LAB071 wordt toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 12 februari 2015. Aanvang 19.00 uur.  Locatie: Museum Volkenkunde, Steenstraat 1 in Leiden (entree via de hoofdingang).
Het reactietraject van de oplossing LAB071 loopt parallel aan het reactietraject voor de Mobiliteitsnota van de gemeente Leiden. Tijdens de informatieavond zal daarom ook de Mobiliteitsnota toegelicht worden.

Programma
19:00 uur: Inloop en gelegenheid om medewerkers vragen te stellen over de onderzoeken van LAB071
19:30 uur: Presentatie oplossing LAB071: Agglo-ring en No-Regret-maatregelen
20:00 uur: Presentatie Mobiliteitsnota gemeente Leiden
20:30 uur: Ruimte voor vragen
21:30 uur: Einde

U bent van harte welkom!