Nieuwsbericht Realisatie schoolzone Elckerlyc

Gepubliceerd op: 18 januari 2017 12:15

De gemeente is met het project Schoolzones bezig om de omgeving van de schoollocatie Elckerlyc en de routes verkeersveiliger in te richten. Hiervoor is samen met ouders, verzorgers en omwonenden een definitief ontwerp gemaakt.
Nu alle procedures doorlopen zijn, kunnen we starten met de werkzaamheden.

Op maandag 23 januari beginnen we met de uitvoering van de schoolzone. De werkzaamheden (door aannemersbedrijf Van Egmond Wegenbouw) duren ongeveer 3 weken.

Wat gaat er gebeuren

  • plaatsen van het herkenbare gekleurde Julie materiaal;
  • het woord "schoolzone" komt op twee plekken in het wegdek;
  • aanbrengen van een verhoogd zebrapad op de Klimopzoom (ter hoogte van de ingang van de school). Hiervoor wordt de inrit tot het woonerf Klimopzoom enkele meters opgeschoven. Om dit uit te kunnen voeren sluit de aannemer op een nader te bepalen moment de weg ter plaatse 1 tot 2 dagen af;
  • maken van twee aparte standplaatsen voor de school; voor de bus en voor taxi's die hier gedurende haal- en brengtijden van gebruik kunnen maken. Buiten deze tijden zijn deze plaatsen beschikbaar voor parkeren.

Een overzicht van alle maatregelen en de locatie kunt u lezen op www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/schoolzones (klik Elckerlyc en vervolgens 'definitief ontwerp').

Mogelijke hinder
Om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk gespreid uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en de school bereikbaar.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rik Verhoeven of Roy Ramdien via telefoonnummer 071 - 54 58 500 of via info@leiderdorp.nl.