Nieuwsbericht Regeling peuteropvang

Gepubliceerd op: 08 februari 2017 09:20

De gemeente is sinds kort verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Per 1 februari heeft het college van B&W daarom de Regeling Toegang Peuteropvangvoorziening Leiderdorp in werking laten treden. Klik hier voor de volledige regeling.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen voor hun peuters in de gemeente Leiderdorp gebruik maken van max 20 uur peuteropvang per maand tegen een gereduceerd tarief bij de peuteropvang. Peuteropvang is bedoeld voor kinderen tussen de leeftijd van 2 en 4 jaar. Hoe groot of klein het gereduceerde tarief is, hangt af van het inkomen van ouders, de regeling is inkomensafhankelijk.

Om deel te nemen aan peuteropvang met het gereduceerde tarief, moet het duidelijk zijn dat de ouder(s)/verzorger(s) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zoals gesteld op de site van de Belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
- Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject naar werk volgen;
- Één alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject naar werk volgt.

Inkomensverklaring
Om te toetsen of u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, en u dus gebruik kunt maken van het gereduceerde tarief, vragen wij u om een inkomensverklaring (IB60 formulier) en moet u een verklaring aanvraag gereduceerd tarief ondertekenen. De inkomensverklaring kunt u gratis bij de Belastingdienst aanvragen: 0800-0543. Na aanvraag ontvangt u de verklaring binnen 5 werkdagen. Bij tweeoudergezinnen/ verzorgers, dienen beide ouders/verzorgers een inkomensverklaring aan te vragen en over te dragen aan de peuteropvangorganisatie.

Om u aan te melden voor de regeling kunt u terecht bij de peuteropvanglocaties in Leiderdorp.