Nieuwsbericht Regels voor het afsteken en opslaan van vuurwerk

Gepubliceerd op: 12 december 2014 11:50

De jaarwisseling moet voor iedereen in Leiderdorp een feest zijn. Het afsteken of opslaan van zwaar, meestal illegaal vuurwerk zorgt ieder jaar voor veel overlast, (levens)gevaarlijke situaties en schade. Wij vragen u, als inwoner van Leiderdorp, ons daarbij te helpen. De gemeente Leiderdorp zet zich samen met de politie in om de daders te achterhalen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Zwaar vuurwerk is explosief
Zwaar vuurwerk is explosief, levensgevaarlijk en niet voor niets illegaal. Als dit vuurwerk is opgeslagen in een woning, garagebox of schuur loopt de omgeving gevaar. Het vuurwerk kan te vroeg afgaan en is vaak veel krachtiger dan men denkt. De meeste vuurwerkverwondingen komen door illegaal vuurwerk. En niet alleen degene die het vuurwerk afsteekt, raakt gewond.

Vuurwerk afsteken
Het is verboden om in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudejaarsdag tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts. In deze periode geldt, dat vuurwerk nooit mag worden afgestoken waar het gevaar, schade of overlast kan opleveren.

Veilig omgaan met vuurwerk
U kunt vuurwerk kopen op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december, dus de 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling. Alleen winkeliers met een vergunning van de gemeente mogen vuurwerk verkopen. Op de verpakking van vuurwerk moet staan welke leeftijdsgrens ervoor geldt. De minimumleeftijd is 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid kruit die erin zit. De verkoper mag naar een identiteitsbewijs vragen. Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen.

Vuurwerkbril
Bescherm uw ogen en draag een vuurwerkbril. Niet alleen bij het afsteken van vuurwerk, maar ook wanneer u ernaar kijkt.

Melden
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet is toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel dan de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Vernielingen
Zwaar vuurwerk wordt vaak gebruikt voor vernielingen. De gemeente Leiderdorp wil de schade als gevolg van vuurwerk terugdringen. Wie schade veroorzaakt door afsteken van vuurwerk heeft kans op een sanctie. Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk? Meld dit dan via 112.

 

 

 


Gelet op artikel 2:73, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

Besluiten:
De volgende openbare gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast:

1.1 op een voetpad, in een passage of een onderdoorgang;

1.2 in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte;

1.3 in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte;

1.4 daar waar zulks hinder of overlast kan veroorzaken (zie toelichting)

 (Toelichting 1.4: Met name de Bloemerd, de Houtkamp, het gebied rond de Buitenhofvijver, het gebied rond de voetbalkooi op het Nievaartpad en de Groene Schans  zijn gebieden waar op voorhand van gezegd  kan worden dat het afsteken van vuurwerk hinder of overlast zal veroorzaken. Mede daarom zal de politie tijdens oud- en nieuw het afsteken van vuurwerk daar niet tolereren.)