Nieuwsbericht Regels voor hondenbezitters en handhaving van de regels

Gepubliceerd op: 28 juli 2021 09:55

Regels voor hondenbezitters 
Loslopende honden en hondenpoep zijn grote ergernissen voor veel inwoners. Daarom brengen we enkele regels nog eens onder de aandacht. De regels voor hondenbezitters zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn te vinden via www.leiderdorp.nl/honden.

Aanlijnplicht 
In onze gemeente moeten honden binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd. Er zijn gebieden aangewezen waar honden mogen loslopen. Daarnaast zijn er locaties waar honden slechts van 1 oktober tot en met 31 maart mogen loslopen omdat buiten deze periode veel vogels broeden. Let op, op deze locaties moeten de honden in het voorjaar en zomer dus aan de lijn.

Naast de informatie op onze website staan er in parken de Houtkamp en de Bloemerd algemene informatieborden met onder andere de losloopgebieden in de parken.

Opruimplicht
Het is verboden om hondenpoep achter te laten in de openbare ruimte.

Speelplaatsen
Op speelplaatsen en -veldjes mogen geen honden komen.

Een prettige leefomgeving creëren we samen. Hou dus rekening met elkaar door deze regels na te leven. Voor houders (in het bezit van een bewijs van een gecertificeerde hulphond), van een hond die zich vanwege handicap door een geleidehond of sociale hulphond laten begeleiden gelden in sommige gevallen andere regels. Lees hiervoor de APV op www.leiderdorp.nl/honden.

Handhaving
Met de informatiemiddelen maken wij de regels voor iedereen zichtbaar. Mocht iemand zich desondanks niet aan de regels houden, dan treden wij op. Om ervoor te zorgen dat de regels ook daadwerkelijk worden nageleefd, houden onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de komende periode extra handhavingscontroles.