Nieuwsbericht Regiocommissie bespreekt kantorenstrategie Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 14 maart 2012 00:00

De kantorenmarkt in de regio stagneert. Veel kantoren staan leeg. Het samenwerkingsverband van alle gemeenten in de regio, Holland Rijnland, wil daarom alle nog te ontwikkelen kantoorruimte schrappen om de kantorenmarkt weer gezond te maken. Voor de bedrijvenlocatie Vierzicht in Leiderdorp wordt een uitzondering gemaakt. De daar geplande nog te bouwen kantoorruimte mag ook met andere functies worden ingevuld. Dat staat in de regionale kantorenstrategie van Holland Rijnland. Burgemeester en wethouders zijn blij met dit standpunt. Woensdag 21 maart bespreekt de regiocommissie de kantorenstrategie. Raad en college kunnen tot 25 april op dit stuk reageren.

Vierzicht is het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein tussen de A4 en Elisabethhof. Dit W4-gebied moet de gemeente geld opleveren. Daarmee betaalt Leiderdorp haar bijdrage aan het Rijk om de A4 verdiept aan te leggen. Er is de gemeente dan ook veel aan gelegen de locatie te ontwikkelen. Volgens de kantorenstrategie kan zij voortaan flexibeler omgaan met de 15.000 m2 nog te ontwikkelen kantoorruimte; aanvullende functies zijn toegestaan. Daarmee verwachten burgemeester en wethouders de W4-locatie Vierzicht meer toekomstwaarde te geven. Zij gaan samen met de projectontwikkelaar bekijken hoe marktinitiatieven voor andere dan kantoorfuncties vergemakkelijkt kunnen worden.

Koers

Het schrappen van geplande kantoorruimte (zogeheten planreductie) is niet het enige instrument dat Holland Rijnland wil inzetten. Ook door renovatie en onttrekking verwacht het samenwerkingsorgaan de huidige en toekomstige leegstand van kantoorruimte in de regio op te lossen. Burgemeester en wethouders van Leiderdorp kunnen zich hierin vinden. Zij zijn dan ook van plan om bij signalen van dreigende leegstand met de eigenaren in gesprek te gaan. Mocht de kantoorfunctie binnen redelijke termijn niet kunnen worden ingevuld, dan zullen zij aansturen op een andere bestemming van de panden. Het college wil nog onderzoeken welke aanpak het meest effectief is.

Commissievergadering

College en raad hebben afgesproken gezamenlijk een zienswijze naar Holland Rijnland te sturen. Het college heeft deze zienswijze voorbereid. Ze wordt 21 maart in de regiocommissie besproken. Agenda en vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.