Nieuwsbericht Regionale commissie bezwaarschriften

Gepubliceerd op: 24 januari 2018 16:40

De regionale commissie bezwaarschriften behandelt vrijdag 2 februari de volgende bezwaarschriften:

  • een bezwaarschrift gericht tegen opleggen last onder dwangsom voor het overtreden van artikel 2.17 lid1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (13.30 uur);
  • een bezwaarschrift gericht tegen de weigering omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 235 te Leiden (14.15 uur);
  • drie bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand aan de van Lennepdreef in Leiderdorp (15.00 uur)

Informatie
Wilt u een zitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat via (071) 516 52 50.
De commissie heeft zitting in kamer 119 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden.