Nieuwsbericht Regionale klimaatwebsite online

Gepubliceerd op: 25 november 2009 00:00

De voorzitter van de Milieudienst West-Holland, Gerrit van der Meer en de milieuwethouder van de gemeente Teylingen hebben op woensdag 25 november de regionale klimaatwebsite http://www.energievoordetoekomst.nl/ geopend. ,,De website is het uithangbord voor klimaatinitiatieven van gemeenten, bedrijven en inwoners uit de regio Holland Rijnland en Rijnstreek'', aldus Van der Meer. Op de website zijn ook regelmatig kortingacties te vinden voor energiebesparende producten.

De milieuwethouder van Leiderdorp, Leo Maat, juicht het initiatief voor de website toe. Hij hoopt dat burgers in Leiderdorp er hun voordeel mee doen.

Energieservicepunt
Op de site vindt u ook het zogenoemde Energieservicepunt voor particulieren en ondernemers. Dit servicepunt biedt informatie en praktische hulp bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook helpt het Energieservicepunt u met een offerteaanvraag bij betrouwbare en erkende installatie- en isolatiebedrijven.

Energie voor de toekomst
Gemeenten uit de regio waaronder Leiderdorp en de milieudienst werken met ‘Energie voor de toekomst' samen aan een beter klimaat. Klimaatproblematiek stopt immers niet bij de gemeentegrenzen. Daarom hebben de gemeenten hun krachten gebundeld en gezamenlijk  een ambitieus plan gemaakt om de CO 2 -uitstoot in de regio fors te verminderen.

CO 2 -uitstoot verminderen
In 2030 moet de jaarlijkse CO 2 -uitstoot in de regio met 40% zijn verminderd ten opzichte van ongewijzigd beleid. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie.

Klimaatnieuws
Graag ontvangt ‘Energie voor de toekomst' nieuws over klimaatacties en -initiatieven in gemeenten uit de regio. Neem voor suggesties of vragen contact op via info@energievoordetoekomst.nl. Ook kunt u zich via dit e-mailadres aanmelden voor de nieuwsbrief.