Nieuwsbericht Regionale Structuurvisie (RSV) en OV-visie van Holland Rijnland gedeeltelijk herzien

Gepubliceerd op: 04 april 2012 00:00

De Regionale Structuurvisie (RSV) en OV-visie van Holland Rijnland zijn gedeeltelijk herzien. Dat was nodig omdat de regio sinds 1 april 2010 is uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en het ‘Jacobswoude-deel’ van de gemeente Kaag en Braassem.

Voordat de herzieningen van deze documenten door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zijn vastgesteld, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de herziene teksten en kaartbeelden te geven.

RSV

De regio Holland Rijnland wil zich ontwikkelen tot een internationaal aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is. In het herziene deel van de RSV wordt het kader hiervoor geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten.

OV-visie

In de OV-visie staat de visie op het openbaar vervoer in 2020 in de regio Holland Rijnland. In het herziene deel van de OV-visie wordt deze visie geografisch verbreed naar alle huidige Holland Rijnland-gemeenten. De OV-visie is de basis voor de concessie-eisen en –wensen van de provincie Zuid-Holland die concessiehouder is voor het ov in Holland Rijnland. Daarnaast staat in de visie welke verbeteringen in het regionale ov nodig en gewenst zijn. 

In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

 

Holland-Rijnland