Nieuwsbericht Renovatie grasveld de Houtkamp

Gepubliceerd op: 29 januari 2020 16:50

In de Houtkamp wordt het grote grasveld gerenoveerd. Door de slecht doorlatende ondergrond was dit veld al jarenlang in het najaar- en winterseizoen zo nat, dat de kwaliteit van het gras hier onder leed. De grasmat was daardoor een groot deel van het jaar slecht te betreden.

Door nu grondverbetering toe te passen en een nieuwe grasmat in te zaaien, ontwikkelt zich een vitale grasmat die gedurende het jaar beter te betreden is. We doen dit met respect voor de natuur. Zo wordt het overtollige water niet zomaar geloosd op het oppervlaktewater maar leggen we een wadi (waterbuffer) aan om het overtollige water op te vangen. Ook zorgen we ervoor dat een strook direct langs het pad wordt verstevigd met grastegels. De werkzaamheden voeren wij uit in januari en februari. Ons doel is dat we komend voorjaar weer kunnen genieten van een mooie groen grasveld.