Nieuwsbericht RES 1.0 Holland Rijnland: een belangrijke stap vooruit

Gepubliceerd op: 14 april 2021 14:45

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed. In deze RES 1.0 beschrijven dertien regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leveren bijdragen aan de RES. In de regio is ervoor gekozen om in 2030 11% minder energie te verbruiken dan in 2014 en 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit op te wekken dan in 2014. De komende periode wordt er binnen elk van de samenwerkende overheden besloten over de RES 1.0.

Meer informatie over de RES 1.0 en het participatietraject dat wij in Leiderdorp hebben doorlopen vindt u op www.leiderdorp.nl/res.