Nieuwsbericht Resultaten burgerpanel over leefbaarheid in de openbare ruimte

Gepubliceerd op: 19 februari 2014 00:00

Een prettige en aangename leefomgeving is een zaak van ons allemaal. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het handhaven van de leefbaarheid van de openbare ruimte, samen met onder andere politie, brandweer, wijkteams, ondernemers en inwoners. Door deel te nemen aan het burgerpanel over de beleving van de openbare ruimte kunnen wij handhaving beter afstemmen op de ervaringen van inwoners. Daarom heeft de gemeente tussen 23 januari en 2 februari 2014 een burgerpanel gehouden over hoe inwoners van Leiderdorp de leefbaarheid in de openbare ruimte ervaren.

Aan de peiling hebben 411 van de in totaal 712 panelleden deelgenomen, dit is een respons van 58 procent. Daarnaast hebben er nog 34 respondenten gereageerd via de link naar de vragenlijst op de website van de gemeente. Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht en wijk. 

De uitkomsten vindt u in de bijlage in de rechtermarge.