Nieuwsbericht Resultaten inwonersenquête 2015

Gepubliceerd op: 07 oktober 2015 09:50

De gemeente Leiderdorp heeft in mei een inwonersenquête uitgezet. De vragenlijst betrof uiteenlopende thema's zoals duurzaamheid, vervoermiddelen, betrokkenheid van buurtbewoners, tevredenheid en bekendheid met voorzieningen. Aan het onderzoek hebben 717 bewoners meegewerkt.

Leiderdorpers zijn heel tevreden over het wonen in hun buurt, gemiddeld wordt een 8,1 gegeven!
Deze en nog veel meer andere resultaten zijn hieronder te bekijken. Neemt u ook een kijkje?

Resultaten Inwonersenquête 2015

In de gemeenten Leiden en Oegstgeest zijn soortgelijke onderzoeken uitgevoerd, een vergelijking van de resultaten kunt u hier lezen. Leiderdorpers zijn het meest actief en bereid om de leefbaarheid of veiligheid in hun buurt te vergroten. Het percentage vrijwilligers is in alle drie de gemeente ongeveer gelijk. Kunt u nog andere verschillen of juist overeenkomsten tussen de gemeenten ontdekken?