Nieuwsbericht Retailvisie Leidse regio 2015 ter inzage voor inspraak

Gepubliceerd op: 08 juli 2015 09:50

Hoe en waar winkelen we in 2025? En wat betekent dat voor de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden in de Leidse regio? Antwoorden op deze en andere vragen over de toekomst van retail in de regio staan in de Retailvisie Leidse regio 2015. De visie met oplegnotitie ligt van vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 4 september 2015 ter inzage. Eenieder kan in deze periode een inspraakreactie geven.

Kern van de visie
In de regionale retailvisie ligt de focus op minder, maar sterkere winkelgebieden. Er is gekozen voor een regionale hoofdstructuur van 30 winkelgebieden waarbij steeds gezocht wordt naar een eigen, sterke identiteit. Het aantal vierkante meters aan winkelruimte moet flink verminderen. Om in te spelen op wat consumenten willen, vervagen de verschillen tussen winkels (detailhandel) en horeca. Winkelgebieden waar doelgericht geshopt wordt (bijvoorbeeld woonboulevards) krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen. Nieuwe trends zoals pick up points voor online gekochte producten, krijgen hier de ruimte. Voor de gebieden die buiten de hoofdstructuur vallen kijken de gemeenten met betrokkenen naar transformatiemogelijkheden.

Oplegnotitie
De retailvisie is door bureau BMC opgesteld met input van ondernemers en overheden uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Aanvullend op dit toekomstplan voor winkelgebieden maakten de bestuurders van de gemeenten nadere afspraken met elkaar. Die zijn verwoord in een oplegnotitie, een kort en bondig document met de belangrijkste beleidsuitgangspunten voor de komende jaren.

Inspraak
Van 10 juli tot en met 4 september 2015 is het mogelijk om inhoudelijk op de Oplegnotitie Retailvisie Leidse regio 2025 van Economie071 en de Retailvisie Leidse regio 2025 van RMC te reageren. Beide documenten staan op www.economie071.nl/retailvisie. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp (Willem-Alexanderlaan 1) tijdens de openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur en op woensdagavond tot 20.00 uur.

Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp of per e-mail naar: g.kuipers@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Retailvisie Leidse regio 2025'.

Na de zomer zullen de afzonderlijke colleges van de zes betrokken gemeenten zich buigen over de inspraakreacties. De visie wordt uiteindelijk aan alle gemeenteraden aangeboden ter vaststelling.

Economie071
De Retailvisie Leidse regio is een actie van de Economische Agenda Leidse Regio en wordt in opdracht van Economie071 opgesteld. Economie071 is een samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers uit Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude.

Logo Economie071