Nieuwsbericht Retailvisie Leidse regio 2025 vastgesteld

Gepubliceerd op: 08 februari 2017 14:10

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 5 juli 2016 de Retailvisie Leidse regio 2025 vastgesteld. De gemeenteraden van Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude deze Retailvisie Leidse regio 2025 overeenkomstig en uniform vastgesteld. Daarmee is dit beleid van kracht in deze zes gemeenten van de Leidse regio.

De Retailvisie Leidse regio treedt in werking op het moment van publicatie.

Toelichting
De Retailvisie Leidse regio 2025 geeft een vitaal en toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie van winkelgebieden binnen de Leidse regio, dat draagvlak heeft bij gemeenten, ondernemers en andere maatschappelijke actoren. In de visie stellen we het optimaal bedienen van de consument centraal staan en sluit de identiteit van de winkelgebieden aan op de inwoners van het verzorgingsgebied.
De Retailvisie Leidse regio 2025 beschrijft voor alle typen winkelgebieden in de Leidse regio waar en in welke mate tot en met 2025 nog uitbreiding kan plaatsvinden en waar niet. De Retailvisie Leidse regio 2025 zet in op:
1. het sterker maken van winkelgebieden in de winkelstructuur 2025;
2. het samen met ondernemers en eigenaren zoeken naar (ander) perspectief voor winkelcentra buiten de winkelstructuur 2025 en
3. versterken en verminderen van het aantal vierkante meters op PDV locaties.

Aanvragen om juridisch-planologische medewerking voor een nieuwe detailhandelsvestiging of voor uitbreiding of wijziging van bestaande detailhandel, die we ontvangen nadat deze visie in werking is getreden, beoordelen we overeenkomstig deze visie.

Evaluatie
Na drie jaar vindt een evaluatie plaats. Deze evaluatie kan leiden tot een bijstelling van de Retailvisie Leidse regio 2025.

Inzage
De vastgestelde Retailvisie Leidse regio 2025 is online in te zien via www.economie071.nl.
Meer informatie vindt u hier.
De Retailvisie Leidse regio 2025 ter inzage in het gemeentehuis voor een periode tot 6 weken na publicatie.

Informatie
Meer informatie via Gerbrand Kuipers, tel. 06-46809346 of gkuipers@leiderdorp.nl.