Nieuwsbericht Retailvisie Leidse Regio klaar voor uitvoering

Gepubliceerd op: 22 januari 2016 17:00

Het winkellandschap verandert. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over faillissementen van winkels of het sluiten van filialen. Wat betekent dit voor het winkelen in de Leidse regio? En welke invloed hebben huidige en toekomstige trends op de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden? Om antwoord te krijgen op die vragen hebben gemeenten en ondernemers van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude het afgelopen jaar gewerkt aan een regionaal toekomstplan, Retailvisie Leidse regio 2025. De colleges van burgemeester en wethouders van de zes betrokken gemeenten hebben de retailvisie na inspraak nu vastgesteld. Samen met een uitvoeringsplan leggen de colleges de visie nu voor aan de gemeenteraden. 

Robert Strijk (wethouder gemeente Leiden) en Erna Kortlang (voorzitter Koepel Leidse Ondernemersverenigingen) zijn namens de stuurgroep Economie071 opdrachtgever voor het opstellen van de visie.

Robert Strijk: "We zien al een aantal jaar dat steeds meer mensen winkelen via internet. We zien ook trends als het delen van producten of verkoop van tweedehandsspullen. Dit en nog andere trends leidt tot minder fysieke winkels. Met de recente ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de schoenenwinkels en warenhuizen zien we de effecten in de praktijk. Waar winkelt de consument dan wel in 2025? En wat is het karakter van die winkelgebieden? In onze retailvisie hebben we samen met ondernemers keuzes gemaakt die ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren een houvast bieden voor keuzes in de toekomst. Zij bepalen immers zelf waar zij hun winkel willen hebben". 

Erna Kortlang: "Vanuit de koepel van ondernemersverenigingen zijn we blij met de inzet van gemeenten om te werken aan het versterken van winkelgebieden. We hebben zoveel mogelijk ondernemers betrokken bij het maken van de visie. Samen met de gemeenten hebben we letterlijk over de grenzen heen gekeken en de regionale economie voorop gezet. Dit proces heeft ondernemers en gemeenten dichter bij elkaar gebracht. Een uitvoerige analyse, werkbijeenkomsten en individuele gesprekken met ondernemers hielpen ons in het maken van keuzes. Rode draad daarin is: werk meer samen en maak slimme keuzes waarin de consument centraal staat."  

Versterken van 31 winkelgebieden
De retailvisie zet de consument centraal. Die consument winkelt voor zijn dagelijkse boodschappen (bijvoorbeeld brood en melk), gaat soms doelgerichte aankopen doen (bijvoorbeeld een bankstel of blik verf) en shopt soms recreatief (vaak modieuze producten, veelal in combinatie met bijvoorbeeld bezoek horeca of iets anders). De Retailvisie roept winkelgebieden op een scherp profiel te kiezen op deze drie koopmotieven van de consument. Minder en sterkere winkelgebieden met een duidelijk profiel behoren tot de detailhandelsstructuur van 2025. De retailvisie heeft de afgelopen tijd ter inzage gelegen. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Zo zijn de plannen van de Winkelhof in Leiderdorp toegevoegd en is het Koopcentrum Oegstgeesterweg in Rijnsburg (gemeente Katwijk) toegevoegd aan de detailhandelsstructuur 2025. Daarmee is deze regionale structuur uitgebreid van 30 naar 31 winkelgebieden. 

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan is een uitwerking van de retailvisie op hoofdlijnen. In dit plan zijn drie actielijnen uitgewerkt: sterker maken wat sterk is, mogelijkheden verkennen van het transformeren van winkelgebieden buiten de detailhandelsstructuur en het verminderen van vierkante meters op woonboulevards. Om ondernemers te helpen de 31 sterke winkelgebieden verder te versterken wordt er een retailmanager aangesteld. Deze actie wordt getrokken door de gemeente Katwijk. Voor de andere 10 gebieden gaat een transformatiemanager met betrokkenen in gesprek over de mogelijkheden. Dit pakt de gemeente Leiden op. Om in te spelen op wat consumenten willen, vervagen de verschillen tussen winkels (detailhandel) en horeca. Winkelgebieden waar doelgericht gewinkeld wordt, bijvoorbeeld woonboulevards, krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen, ook om leegstand te voorkomen. Hiervoor gaat een manager aan de slag onder aansturing van de gemeente Leiderdorp. De algehele coördinatie van de uitvoering gaat de gemeente Voorschoten op zich nemen. Alle acties worden lokaal in samenwerking met de gemeente uitgevoerd.  

De visie wordt komend voorjaar aan de gemeenteraden van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude aangeboden ter vaststelling. 

Meer informatie en alle documenten staan op www.economie071.nl/retailvisie  of volg op twitter @Economie071. 

Retailvisie Leidse regio is een actie van de Economische Agenda Leidse Regio en wordt in opdracht van Economie071 opgesteld. Economie071 is een samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Logo Economie071