Nieuwsbericht Rijnhart Wonen en Gemeente Leiderdorp ondertekenen prestatieafspraken 2015-2016

Gepubliceerd op: 30 april 2015 14:55

Ondertekening prestatieafspraken Rijnhart Wonen 29 april 2015

Gemeente Leiderdorp en woningcorporatie Rijnhart Wonen hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Woensdag 29 april 2015 ondertekenden wethouder volkshuisvesting Kees Wassenaar (links op foto) en Jan de Vries, directeur-bestuurder Rijnhart Wonen, de afspraken. De afspraken zijn een concrete uitwerking voor de jaren 2015 en 2016 van de Woonvisie en het coalitieakkoord van de Gemeente en het beleidsplan 'Expert in simpel wonen' van Rijnhart Wonen. Focus ligt op betaalbaarheid en nieuwbouw voor sociale huurders.

In de prestatieafspraken is opnieuw veel aandacht voor kwetsbare doelgroepen en betaalbaarheid. Rijnhart Wonen neemt deze zorg voor wat betreft de huisvesting van de gemeente over. Om betaalbaar wonen voor de laagste inkomens mogelijk te maken, worden woningen soms honderden euro's onder de marktwaarde verhuurd. Om die reden komt de huurverhoging per 1 juli 2015 voor de laagste inkomens op 0 tot maximaal 1 procent.

De gemeente heeft lokaal maatwerk mogelijk gemaakt om de slaagkansen voor Leiderdorpers en de doorstroom te vergroten. Dit betekent dat de laagste inkomensgroepen en senioren uit Leiderdorp, die een huurwoningen achterlaten, voorrang krijgen op woningzoekenden uit bijvoorbeeld Leiden.

Om beter inzicht te krijgen in de actuele situatie met betrekking tot de vraag naar sociale huurwoningen, wordt door de gemeente en Rijnhart Wonen gezamenlijk onderzoek gedaan.

Rijnhart Wonen blijft voorlopig woningen verkopen, maar zal dit jaar samen met de huurdersorganisaties en de gemeenten evalueren of het verkoopbeleid nog steeds goed werkt. Verkoop blijft nodig om de bouw van nieuwe woningen te financieren. En dat zijn er voor Leiderdorpse begrippen in 2015 en 2016 behoorlijk veel.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties kiest Rijnhart Wonen ook voor transformatie van bestaand, leegstaand vastgoed. Het Keerpunt is onlangs opgeleverd en vijf senioren hebben hun intrek genomen in de voormalige apotheek en fysio.

Het voormalige bedrijfsgebouw Elisabethhof 1 wordt dit jaar omgebouwd tot een multifunctioneel woongebouw. Het Thomashuis dat wordt gerealiseerd in de oude school aan de Willem de Zwijgerlaan staat nu volop in de stijgers en is in de zomer klaar. In 2015 wordt ook nog de start verwacht van de bouw van sociale huurwoningen aan de Brunelkamp. Alles bij elkaar betekent dit dat ca. 80 woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

Daarnaast zijn de gemeente en Rijnhart in gesprek over de locaties Brittenstein, Amaliaplein en Driemaster. Stuk voor stuk grote locaties. Voor de locatie Driemaster krijgt Rijnhart Wonen de kans om samen met een commerciële ontwikkelaar een plan te maken dat ook antwoord geeft op de wens van de coalitie voor vrije sector huurwoningen. Bij de planontwikkeling wordt samengewerkt met Philadelphia. Eind dit jaar moet er een plan liggen. De plannen voor Brittenstein, Amaliaplein en Driemaster zijn erop gericht ook in 2016 en 2017 sociale huurwoningen te realiseren.

De prestatieafspraken laten op meerdere terreinen zien dat het huidige college en Rijnhart Wonen gezamenlijk invulling geven aan lokaal woonbeleid. Iets wat in de nieuwe Woningwet ook nadrukkelijk wordt verwacht. Daarbij zal sprake zijn van nauwe samenwerking met de Leiderdorpse huurdersorganisatie HBOL.